Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Misbrugsportalens Frivilligpolitik

Frivilligpolitikken omhandler generelt at man har respekt over for kollegaer, man deltager aktivt i organisationen, man overholder vagtplanen og at man ikke udveksler personfølsomme data eller etablere privat relation med rådsøgende.

Overordnede retningslinjer for frivillige

Misbrugsportalen virker til fordel for flere tusinde danskere årligt i kraft af dedikerede frivillige og ansatte. Som frivillig hos Misbrugsportalen yder man en indsats gennem ulønnet arbejde, for at forbedre vilkårene for misbrugsramte og pårørende. Vi har plads til mangfoldighed og forskellighed blandt de frivillige, og der er forskellige aktiviteter og projekter, som kræver forskellige kvalifikationer. Derfor kan enkelte projekter og aktiviteter fastsætte ansøgningsprocedurer med særlige krav til personlige og faglige kompetencer hos frivillige i bestemte funktioner.

De frivillige retningslinjer gælder dog for ALLE frivillige, uagtet hvilken funktion man varetager. Retningslinjerne har til formål, at klargøre de grundlæggende forventninger vi har til hinanden, så alle får en god oplevelse med Misbrugsportalen som organisation, og for at sikre at vores arbejde sker på den bedst mulige måde. Derfor er retningslinjerne følgende:

 • Man udveksler ikke private personfølsomme oplysninger eller kontaktinformationer med de borgere, som er tilknyttet det projekt eller samtaleforløb man arbejder med.
 • Vi kan ikke garantere rådsøger at tale med den samme rådgiver flere gange, kun i samtaleforløb. Derfor oplyser vi ikke vagttider, og vi giver ikke samtaler videre til andre rådgivere.
 • ​Misbrugsportalen anbefaler ikke, at man etablerer en privat relation til de borgere som benytter sig af vores tilbud, hverken fysisk, telefonisk eller gennem de sociale medier.
 • ​Som rådgivere har vi hele tiden rådsøgeren i fokus. Vi deler derfor ikke vores egne løsninger, som løsning på andres problem. Det er dog stadig okay at trække på sin erfaring i en rådgivningssituation til eksempelvis målrettet at spørge ind til problematikker. Vi skal dog være opmærksomme på hvor meget vi bruger denne erfaring (se modul 3, peer-støtte)
 • Der skal tale særlige omstændigheder for, at man udebliver fra en vagt, såsom ved sygdom, familierelaterede omstændigheder eller uforudsete hændelser, der er til hinder for at man møder op.
 • ​Hvis man udebliver fra en vagt, skal man melde afbud til frivilligkoordinatoren eller den medarbejder som har vagt pågældende dag.
 • ​Der skal være mulighed for at planlægge 3 vagter frem i tiden, således at der altid er forudsætninger for en velfungerende koordinering af indsatserne.
 • ​Misbrugsportalen forventer at man så vidt det er muligt, prioriterer deltagelse i de faglige, såvel som de sociale arrangementer, som Misbrugsportalen organiserer, der har til formål at styrke fagligheden og fællesskabet i organisationens frivilligindsats.
 • ​Som frivillige i Misbrugsportalens rådgiving bakker vi op om foreningens formål, visioner og værdier. Dvs. at når du er på arbejde eller på anden måde repræsenterer misbrugsportalen, forventes det at du til bedste evne forsøger at udleve vores formål og visioner, og at du påtager dig vores værdisæt.
 • Som frivillig er man forpligtet til at iagttage fuldstændig tavshed overfor udenforstående med hensyn til, hvad man måtte erfare gennem sit arbejde hos Misbrugsportalens rådgiving. Tavshedspligten er på ubegrænset tid og omfatter først og fremmest samtlige forhold, der vedrører Misbrugsportalens brugere, men også organisationens interne forhold.
 • ​Der henvises som udgangspunkt kun til andre tilbud, når rådsøger selv beder om dette. For særlige forhold og vigtige undtagelser se venligst Henvisningsmappen.
 • ​Som rådgivere henviser vi ikke til evt. egne tilbud (f.eks. behandling, terapi og lignende). Vi benytter i stedet Rådgivningens godkendte samarbejdspartnere, som findes i henvisningsmappen, heri nærværende håndbog.

De 3 kerneelementer – Frivillighed, faglighed og fællesskab

Misbrugsportalens frivillighed er organisationens sjæl og drivkraft. Frivilligheden i vores projekter er uundværlige og kendetegnes ved høj faglighed, stort engagement og bløde medmenneskelige værdier. Det er et forpligtende fællesskab af frivillige sjæle, som bygger på indbyrdes tillid, åbenhed og respekt. For at sikre opretholdelsen af dette, tager de frivilliges arbejde hos Misbrugsportalen udgangspunkt i følgende spilleregler:

 • Vores frivillige respekterer hinandens faglighed og synspunkter på trods af evt. uenighed, og vi behandler hinanden ordentligt, med forståelse og respekt.
 • ​Vores frivillige er opmærksomme på hinandens trivsel, og er villige til at lære af hinanden og udvikle sig gennem den frivillige indsats, både fagligt og menneskeligt.
 • ​Vores frivillige tror på, at forskellighed er en styrke og bidrager hver især med noget unikt til organisationen, som medvirker til at opfylde vores vedtægtsformål og dermed, hjælpe vores målgruppe.
 • ​Vores frivillige vægter organisationens værdier højt, og bruger dem aktivt i forhold til kontakten med vores brugere og i forhold til hinanden.

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk