Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Peer-support

Peer betyder ligemand, og peer til peer støtte gives og modtages mellem personer, der deler baggrund eller erfaringer relateret til fx misbrug, sygdom, social udsathed eller på anden måde fælles udsat baggrund.

I Danmark har vi gode veldokumenterede erfaringer med peer støtte, med snesevis af organisationer indenfor det sociale og sundhedsfaglige område, som har afprøvet peer-støtte forankret i civilsamfundet. I et projekt, afprøvede 10 organisationer peer-støtte metoden indenfor hver deres felt og fagområde. Organisationerne favnede udsatte målgrupper bredt, og tog afsæt i lokale udfordringer og muligheder, hvor der udelukkende blev arbejdet med frivillige (ikke lønnede) peer-støtter. Erfaringerne og resultaterne heraf, var på mange parametre, enslydende i disse organisationer, selvom om de udsatte målgrupper var forskellige.

Virkningerne fra projektet pegede på, at de borgere der modtog peer-støtte, oplevede progression i deres udvikling og proces, og beskrev en oplevelse af forbedret socialt netværk, mindre stigmatisering og forbedrede muligheder for at indgå i meningsfulde relationer. De beskrev endvidere en oplevelse af større kontrol med livet, og at de derigennem fik et bedre blik på egne ressourcer og muligheder.

Derfor oplever peer-støttemodtagerne også en høj grad af fornyet håb for egen fremtid.

Metoden taler særligt til vores frivillige rådgivere, som har en baggrund som enten pårørende eller tidligere misbruger. I en peer til peer – støtte relation, skal parterne hhv. rådgiver give og rådsøger modtage, rådgivning og støtte ud fra et peer-støtte perspektiv.

Herigennem er der en større andel, særligt pårørende, som opnår progression i deres personlige udvikling og trivsel, qua den forforståelse og genkendelighed der opstår i rådgivningsforløbet.

Det er dog vigtigt at huske ikke at fjerne fokus fra den rådsøgende i brug af ens egen erfaring. Derfor er det vigtigt at være bevidst om hvordan man arbejder med de tre P'ers arena - professionel, privat og personlig. Den professionelle arena er der hvor du befinder dig, fordi du er rådgiver. Du er ansvarsbærende og den der tager initiativ og skaber tillid. Den private arena bruger vi, når vi for eksempel vælger at fortælle rådsøger at vi godt kender til problemerne ved et hashmisbrug, fordi vores far har et hashmisbrug. Den slags må man gerne fortælle, for at gøre opmærksom på at vi er ligestillede med rådsøger, og for at de ved at vi også har en personlig agenda i forhold til at være hos misbrugsportalen. Den personlige arena skal vi holde os helt ude af. Det er her vi fortæller om hvad vores fars hashmisbrug gjorde ved os da vi var små, og hvilke senfølger det har i dag - altså der hvor vi bruger rådsøger til at læsse af på, og drøfter vores egne problemer. Vi skal altså være opmærksom på, at rådsøger er opstartet i et Samtaleforløb, fordi de behøver sparring og en der lytter til deres problematikker. Overvej derfor meget grundigt om den personlige info er relevant for rådsøger, inden du fortæller om den!

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk