Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nedtrapning​

Nedtrapning generelt

Har man en afhængighed af et rusmiddel eller et lægeordineret smertemedikament, så har man i Danmark ret til at modtage hjælp til behandling og nedtrapning.

Er afhængigheden til et lægeordineret medikament ordineret af din egen læge, så har lægen en forpligtigelse til at rådgive dig i forhold til nedtrapningen, og sikre ordination af medikamentet til nedtrapningen er gennemført.

Er afhængigheden til et stof eller et lægeordineret medikament anskaffet illegalt, så skal man henvende sig til den kommune man bor i, for at blive visiteret til hjælp. Denne hjælp kan gives ambulant eller døgnregi.

Behandlingen i ambulant regi er vederlagsfri, hvor behandlingen/ afrusning i døgnregi kan være behæftet med egenbetaling. (læs mere om forskellige former for misbrugsbehandling)

Det er vigtigt at man først starter en afrusning når man er klar og når man har de rette mennesker omkring sig i forhold til støtte.

Det at blive afrust gør den enkelte meget sårbar, i denne situation er det vigtigt ikke at være alene.​

Tolerance under nedtrapning

Det er yderst vigtigt at påbegynde sin nedtrapning på et trygt og dermed rigtigt tidspunkt. En nedtrapning kræver støtte og overskud.

I forbindelse med nedtrapningen ændres ens tolerance til stoffet, hvilket er det der gør en særligt sårbar. I en video fra sundhedsstyrelsen forklares der hvad tolerans betyder.​

Nogle stoffer er decideret farlige at trappe for hurtigt ud af, hvor f.eks. abstinenser til alkohol og benzodiacepiner kan være dødelige i sig selv.

Sårbarheden hos den enkelte ligger i, at man ikke er bevidst om at ens tolerance til stoffet reduceres. Som følge sker en del OD´er, når den enkelte vælger, under eller efter en nedtrapning, at benytte stof igen, da noget er blevet svært.

Pauser i misbrug eller endt afsoning er der hvor den enkelte er mest sårbar, netop på grund af reduceret tolerance

Medicins funktion og vigtighed under nedtrapning

​Medicinens funktion er at substituere det stof man er afhængig af, for så rent medicinsk at skabe en reduktion, ved et medikament man kender styrken af. Derved kan man mere trygt kan trappe ud af sin afhængighed.

I forbindelse med nedtrapning fra nogle stoffer er medicin relevant, dette for at reducere craving og samtidig for at mildne abstinenser.

Ved nedtrapning fra opiater benyttes: Metadon, Buprenofin eller Heroin.

Ved nedtrapning fra nervepiller benyttes oftest: Risolid

Ved nedtrapning fra alkohol benyttes oftest: Klopoxid eller Risolid.

Erstatning af misbruget

Det er yderst vigtigt at man i forbindelse med nedtrapningen tilbydes individuelle samtaleforløb, hvor nye redskaber til at bearbejde problemer og følelser tillæres, hvorved den enkelte bliver mindre sårbar.

Det er vigtigt at se på en reduktion af misbruget, men det er samtidig vigtigt at være opmærksom på hvad misbruget er et symptom på, altså hvad der ligger bag. I de individuelle samtaler tillæres nye vaner der skal reducere sandsynligheden for et eventuelt tilbagefald.

Arbejde eller uddannelse kan naturligvis medfører forstyrrelser, men nogle gange er det bare simple ting, som at have styr på sin økonomi eller være en del af et fællesskab der gør udslaget.

Husk, selvom den enkelte kommer ud af sit daglige forbrug, så bor årsagen måske stadig i en og der vil derfor altid være risiko for tilbagefald.

Denne risiko er både relateret til traumet, men kan også være relateret til manglende forståelse for de skader, et stresset liv i misbrug har forvoldt ens hjerne.

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk