Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Opstart af samtaleforløb​

Det er rådsøger der via hjemmesiden, ansøger om et forløb med en frivillig. Rådsøger kan fx have fået det anbefalet via akuttelefonen, men mange finder os også via google, hvor de søger hjælp til pårørende. 

 

Når man som frivillig skal have opstartet et samtaleforløb, sker det gennem vores faglige leder Jan og forløbskoordinator Rasmus. 

Du skal skrive til Jan og oplyse at du ønsker et forløb, hvorefter Jan sørger for at matche dig med en rådsøger, som har nogle problematikker, der svarer til dine kompetencer. Dette er selvfølgelig givet, at der er nogle rådsøgere, som mangler en rådgiver. Hvis der ikke er nogle frie forløb, bliver du prioriteret næste gang der kommer en ansøgning ind. Nogle gange vil vi også række ud til dig, hvis vi kan se at vi har et forløb som matcher dine kompetencer. Du får selvfølgelig også selv lov til at se rådsøgers ansøgning, så du selv kan bedømme om forløbet er noget for dig. 

Når du er blevet matchet med en rådsøger, kommer du til at have kontakt med rådsøger gennem vores koordinator Rasmus, som vil hjælpe med at aftale tidspunkt for jeres første samtale. Derefter aftaler dig og rådsøger fra gang til gang, hvornår i har næste samtale.

Som udgangspunkt varer forløb 4-8 samtaler, med mulighed for forlængelse, hvis rådsøger og rådgiver finder, at det giver mening at forlænge. Det er ikke alle frivillige der har forløb. Nogle har kun akuttelefonen. Uanset om man har forløb eller ej, er det vigtigt at man dækker vagter på akuttelefonen også, medmindre andet er aftalt.

Når du som frivillig har forløb, fungerer det på den måde, hvor du får et fast telefonnummer, som tilhører dig, og automatisk omstiller til din telefon. Det betyder, når en rådsøger bevilliges et forløb, får de et nummer de skal ringe på, på det aftalte tidspunkt, og du skal derfor ikke gøre noget, da nummeret omstiller til din telefon helt automatisk.

Udeblivelse fra samtaleforløb​

Hvis en rådsøger ikke ringer til tiden, kan du forsøge at kontakte dem på sms gennem Relatel, for at minde dem om at de har en samtaletid. Det kræver dog i har haft første samtale, da rådsøger skal have ringet ind, for at du kan finde dem i Relatels system. Videoen nedenfor viser hvordan du gør dette på din telefon.

OBS, rådgiver kan ikke svare på denne sms, så det kan kun bruges som et påmindelsesværktøj.

Hvis rådsøger ikke ringer op til tiden forventer vi ikke i sidder og venter hele det stykke tid i har sat af til samtalen. Vi har ikke en regel for, hvor lang tid man skal give rådsøger, før det tæller som en udeblivelse, og det er derfor op til hvert enkel rådgiver, at bestemme hvor lang tid de giver rådsøgeren til at ringe op. Med det sagt er det fint at give en 5-10 minutter, så man giver plads til evt. uforudsete forsinkelser. Dertil forventes det ikke at i går over den time i har afsat til samtalen, da det er rådsøgers ansvar at ringe til tiden. ​

Hvis det sker, at rådsøger udebliver helt fra en af jeres aftaler, skal du kontakte Rasmus, gerne med et forslag til en ny tid. Han vil derefter skrive til rådsøger og tilbyde dem en ny samtaletid, på det tidspunkt i har forslået. En udeblivelse skal forstås som, at rådsøgeren ikke ringer op til aftalt tidspunkt, og ikke giver besked til hverken jer eller Rasmus.

Hvis dette sker flere gange inden for få samtaler, stiller vi rådsøger spørgsmålet, om forløbet er noget de har overskud til at varetage på nuværende tidspunkt, og hører dem om de stadig er interesseret i forløbet. Vi forventer at rådsøger prioritere forløbet, så i ikke sidder forgæves hver gang i har samtale med en pågældende rådsøger. 

Hvis vi stadig ikke ser en forbedring efter dette, og rådsøger udebliver igen, afslutter vi forløbet med rådsøgeren, da det er blevet klart, at de ikke kan prioritere forløbet. Rådsøger er velkommen til at søge igen, når de har overskud til at gennemgå et samtaleforløb.

Alt dette sker selvfølgelig i dialog med jer som rådgiver, og vi vil altid høre jer hvad i tænker, da i har et bedre indblik i rådsøgers grunde til eventuelt at udeblive. 

Feedback

Vi har i samarbejde med vores frivillige rådgivere udviklet en midtvejsevaluering, som vi sender afsted, når jeres samtaleforløb er halvvejs, dvs. efter 2 eller 4 samtale alt efter hvor mange sessioner der er bevilliget. 

Når du er kommet halvvejs i forløbet, skal du derfor skrive til forløbskoordinator Rasmus, som sørger for at evalueringen bliver sendt afsted. Rådsøger får så mulighed for at besvare nogle spørgsmål, som omhandler jeres forløb, og give feedback til dig. Du vil få mulighed for at se denne feedback, så du har mulighed for at handle eller tage til eftertanke, det som rådgiver har af feedback - både ris og ros. 

Derudover skal i også skrive til Rasmus, når i afslutter et samtaleforløb, dels så vi har mulighed for at vide hvor mange forløb i har i gang, og dels fordi at vi også sender en afsluttende evaluering, som i større grad omhandler rådsøgers udbytte af samtalen. 

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk