Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Behandlingsmotivation

Som du kan se er afhængighed et aspekt du kommer til at møde i din rådgivning, både hos den misbrugsramte, men også hos din pårørende i form af med afhængighed. I følgende snakker Jan Stig Salling om hvordan du kan takle den frustrerede pårørende som ønsker at misbruget skal stoppe og den misbrugsramte som kan være usikker på sin situation.​

Som der bliver påpeget i videoen er det en stor hjælp for dig selv, hvis du læser dig endnu mere ind på emner som omhandler misbrug, så du kan være sikker i din rådgivning. 

​Der er mange aspekter som vedrører det at være pårørende til en misbrugende, og man kan indhente ganske meget viden, før man forstår medafhængighed fuldt ud. Dog har Helle Lindgaard, som er den ledende forsker indenfor børnefamilier berørt af misbrug i Danmark, sammen med Århus Universitet publiceret to utvetydigt belysende og videnskabeligt understøttede rapporter. Disse giver et meget dybt indblik i pårørende, deres udsathed og de mange ødelæggende konsekvenser, som følger med at have et misbrug inde på livet, såvel de pårørendes rolle i, at fastholde et sådant misbrug.

En medafhængig pårørende ligger, som påpeget ovenfor, al sin energi i at føje den misbrugende, og sørge for at personen ikke lider nogen last, i stedet for at sige fra, og sætte grænser for hvad der acceptabelt. Som pårørende har man derfor også nemt ved at skyde skylden over på den misbrugende, dermed vil undskyldningen for at man har det dårligt, altid være en andens eller dennes skyld. Dette kan også anses som en form for flugt, eller et gemmested, i stedet for at se sine problemer i øjnene.

Mange medafhængige pårørende, er endvidere af den overbevisning, at hvis de kan kontrollere både deres egen adfærd og den misbrugende adfærd, kan de derved ændre hele situationen til det bedre.

Denne overbevisning er dog usand. Uden grænser fra den medafhængige pårørende bliver misbruget ofte fastholdt, og kan derved fortsætte i hjemmet. Dette er yderst skadeligt og ikke mindst medvirkende til, at tusindvis af børn vokser op i hjem, hvor den medafhængige struktur i familien danner det grundlæggende fundament for børnene - noget som de tager med sig i voksenlivet, med svære konsekvenser.

At lade konsekvenser stå til

Hvis man som pårørende til en misbrugende, befinder sig i en tilstand, som bare kan sammenlignes med medafhængighed, bør man være opmærksom. Som påpeget, vil man ofte ikke selv opdage, hvis man er medafhængig, men at være tæt pårørende i et hjem med en aktivt misbrugende person, er en opslidende, ødelæggende og udsat position. Det er på mange måder lige så ødelæggende socialt, økonomisk og helbredsmæssigt, som den misbrugslidendes position, blot ud fra andre forudsætninger og vilkår.

Pårørende og børn, der er pårørende, i familier med misbrug, bør derfor tages alvorligt og få hjælp. Konsekvenserne ved at lade medafhængighed stå til, kan medføre symptomerne vil opstå gentagende gennem resten af ens liv, og ikke mindst, vil børnene tage skade og vil opleve konsekvenser i deres voksenliv. Det er et stort problem i børnefamilier, hvorfor over 120.000 børn stadig den dag i dag, vokser op i et hjem med alkoholmisbrug og mere en 50.000 børn, vokser op i hjem hvor stof – og medicinmisbrug fylder.

Den pårørendes konfrontation af den misbrugslidende?

Benægtelse af problemet

Misbrugsramte i familien vil næsten altid benægte omfanget og konsekvenserne af deres misbrug. Det kan føre til endeløse diskussioner om hvor galt det står til, og hvor belastende misbruget er for familien, hvilket er enormt drænende.

Mange pårørende håber, at hvis de bare kunne få deres misbrugende nære, til at se alvoren lige så tydeligt som det er for de pårørende, så ville vedkommende acceptere sit behov for ændring og behandling. Men i de fleste tilfælde kommer dette ikke til at ske (se modul 2 afhængighed), og man bliver som pårørende nødt til at opgive, at blive enige om hvor alvorligt misbruget er, stå fast på sin egen oplevelse af misbruget, og handle ud fra det.

Tvivl

Ofte føler den pårørende sig alene med problemet og oplevelsen af det, fordi de synes, det er svært at tale med andre om et familiemedlems misbrug. Når man samtidig bliver mødt med en afvisning, i snakken om problemerne med den misbrugende, kan man komme til at tvivle på sig selv – om problemet nu også er så stort, og om man er urimelig, når man synes, det er for meget. Derfor er det også så vigtigt at pårørende har et sted at ringe til når de er i tvivl. Hvis vi i misbrugsportalen kan hjælpe med at komme denne tvivl til livs er vi et skridt tættere på konfrontationen.

Hjælp til konfrontation

Det er meget svært at være vidne til at en man elsker, har en afhængighed, eller misbrug. Potentielt destruktiv adfærd over længere tid, kan ødelægge mange aspekter, af familien og personens liv. Langt de fleste kæmper lang tid, før de åbner op for emnet, og få taget den første samtale med deres nære eller konfrontere situationen, og endnu længere tid, før den pårørende, søger hjælp hos kommunen eller i rådgivningen. Pårørende, som ringer ind, og ikke har konfronteret deres misbrugsramte, skal støttes i at tage samtalen, med den misbrugsramte, før forandring kan indtræde.

Målet med konfrontationen, bør altid være at opfordre den afhængige, til at overveje at søge hjælp eller behandling. Det bør ikke være at beskylde, bebrejde eller på nogen måde at gengælde den form for følelsesmæssig lidelse, som den afhængige har forvoldt i familien, da det vil fastholde en ond cyklus, uden fremskridt.

Se modul 2 om afhængighed og misbrug, for mere info om afhængighed og mønstre

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk