Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Stofmisbrug

Grænsen mellem forbrug og misbrug

Skellet mellem hvornår et forbrug bliver et misbrug, er altid en svær grænse at trække. Du vil ofte komme til at møde forældre, som har opdaget at deres børn har været i omgang med stoffer, og som er bekymret for om det er et misbrug.

Der er også mennesker, som bruger stoffer og lægemidler, med et rekreativt eller medicinsk formål i kortere eller længere tid, uden at blive psykisk afhængige eller betragtes misbrugsramte. Sandsynligheden øges dog over tid, indtil der begynder at indtræffe psykiske abstinenser. I Danmark defineres stofmisbrug således af de sociale myndigheder:

”En person med et stofmisbrug har et vedvarende og skadeligt brug af rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående personer samt samfundet. Skaderne vedrører personens psykiske og fysiske tilstand samt sociale funktion.”

I denne definition skelner myndighederne ikke mellem skadeligt forbrug, misbrug og afhængighed, men i stedet at det hele bliver samlet til en diagnose “sustance use disorder”, som kan varierer fra let til svær grad.

Det er dog noget som stadig skelnes mellem af WHO og klinisk. Det er også en fordel, at vi som rådgivere kan se og reflektere over nuancerne mellem forbrug, misbrug og afhængighed, da det kan bidrage til at skabe en bedre forståelse af misbrugsramte og deres pårørendes situation.

I WHO’s betegnelse af et skadeligt forbrug, er man ikke nødvendigvis afhængig. Et forbrug er skadelig hvis en person, i mindst en måned eller gentagende gange inden for et år, har et forbrug af rusmidlet så de får:

  • mærkbare psykiske forstyrrelser

  • nedsat fysisk sundhed

  • ødelagte menneskelige relationer

  • manglende evne til at fungere socialt

manglende evne til at håndtere økonomi

Sundhedsstyrelsen har dertil lavet en video som forklarer hvordan et forbrug bliver til et misbrug:​

I videoen er overgangen til misbrug, når man som upåvirket ligger et sted på linjen mellem normal tilstanden og den negative tilstand.

Grænsen mellem brug og misbrug kan således betragtes at være nået, når personen mister kontrollen over indtaget, bl.a. fordi psykiske abstinenser indtræffer, og misbruget af stoffet bliver det centrale i personens liv. Stoffet begynder at blive vigtigere end aktiviteter og relationer, og har konsekvenser for en socialt, fysisk, psykisk og/eller økonomisk. Tidlige psykiske abstinenser kan være noget så simpelt som lyst til stoffet, og kan derfor være meget svære at opdage. Derudover kan det også være utroligt svært at bedømme hvorvidt nogle har kontrol over deres forbrug eller ej, før det er for sent. Det er derfor også svært at sætte en klar grænse mellem brug og misbrug i den virkelige verden. 

Det er dog ikke op til dig som rådgiver, at bedømme hvorvidt personen der er tale om har et forbrug eller misbrug. Det er den pårørende eller den brugende/misbrugsramte selv som har bedst indsigt i det. Vi kan dog tilføje noget information, så det måske bliver klarere for den rådsøgende eller misbrugsramte, eller vi kan gennem samtale hjælpe dem med at blive afklaret om deres situation. 

Mødet med misbrug på telefonen

Når vi snakker om grænsen mellem et forbrug og et misbrug, er det vigtigt at vi i vores arbejde, husker der er et menneske bagved misbruget, og at vi lytter til deres historie. Ofte udvikler folk et misbrug fordi rusmidlet kompenserer for noget, og dem som er ramt af misbrug, gør det fordi, det er noget som hjælper dem - noget som er rart. Her fortæller Jan Stig, som har 30 års erfaring i arbejdet med mennesker i en udsat position, om mødet med misbrug i rådgivningen, og giver et eksempel på hvordan misbrug kan udvikle sig:

​Som vi hører i videoen er stofmisbrug resultatet af en vane, hvor en person regelmæssigt har brugt et stof. Tegn på misbruget og dets omfang vil vise sig, når individet som misbruger, mister interessen for sine andre vigtige gøremål og aktiviteter i hverdagen. Den unge mand glæder sig til de tidspunkter han kan tage stoffet, men ikke til bagefter. Dette misbrug har allerede ført til en psykisk afhængighed - en lyst til at tage stoffet hver gang han drikker en øl. Et fortsat forbrug af stoffet vil højst sandsynligt føre til en fysisk afhængighed. Misbrug og afhængighed er ikke den samme ting. Kort fortalt er misbrug, den opbyggede vane, som hengiver individet gentagen brug af et stof, og afhængighed er betingelsen for brugerens manglende evne, til at leve normalt uden at bruge stoffet. Afhængighed er altså en følge af et misbrug, ligesom misbrug er en følge af forbrug.

Kilder​

  • Socialstyrelsen, "Nationale retningslinjer for behandling af stofmisbrug" (2020), Publisher: Socialstyrelse, ISBN: 978-87-94059-07-7
  • Medicin.dk besøgt 24/01-2023, Link: https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318463
  • Altomstoffer.dk besøgt 24/01-2023, Link: https://www.youtube.com/watch?v=Nr-6kS7S10c&ab_channel=AltOmStoffer

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk