Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vejen ud

Symptomer på afhængighed, i form af abstinenser

Abstinenser er en betegnelse som bruges for de ubehagelige symptomer som en misbrugsramt eller afhængig oplever, når personen ikke har stoffet i kroppen.

De fysiske symptomer på afhængighed, vil i starten være tydelige, især ved personens mangel på stoffet i kroppen. Dette opleves meget ubehageligt og i visse tilfælde smertefuldt af den misbrugslidende, og vil afhængigt af stoffet variere med alt fra influenza-lignende symptomer til muskelsmerter, diarre, kvalme, hovedpine, og til svære krampe og knoglesmerter.

Disse symptomer vil dog aftage efter nogle uger, såfremt man stopper indtaget. Det er dog kombineret med den psykiske afhængighed, som gør det ”umuligt” at gennemgå en sådan abstinensperiode, da den er og opleves voldsomt ubehagelig på for kroppen og psyken.

Er man psykisk afhængig, vil det i størstedelen af tilfældene også give psykiske abstinenser, når man ikke får det stimulerende middel, man er afhængig af. De psykiske symptomer er kendetegnet ved en meget stærk trang til stoffet, også kaldet craving, hvis ikke den misbrugslidende får sit stof, og derudover oplever langt de fleste depressioner, aggression, skiftende adfærd.

​Nogle gange begynder folk at bruge andre midler for at dulme de psykiske abstinenser. Det kan for eksempel være at man indtaget alkohol, efter man er stoppet med at ryge hash. Selvom det kan virke behjælpeligt med at stoppe med at ryge, bliver der en fare for at man optager en ny afhængighed. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig, og vi som rådgivere kan hjælpe med at foreslå et sundere alternativ, som for eksempel motion, eller en hobby.

I denne video snakker Jan Stig Salling om hvordan man kan bruge sin viden om abstinenser i samtalen med de pårørende og de misbrugsramte til at forstå og vejlede dem. 

​Hvordan man kommer ud misbrug og afhængighed

Gennem 10 års erfaring med rådgivningen og den omfattende viden, der foreligger omkring misbrug og afhængighed, er vi bevidste om, at der ikke findes, én vej eller måde at komme ud af misbruget på. Vores klare overbevisning er, at det er individuelt betinget hvordan den enkelte, bedst kommer ud af sit misbrug. Personer kan have et misbrug, der er behandlingskrævende i en sådan grad, at det ikke kan lade sig gøre at stoppe på egen hånd. Der findes dog mange måder at blive stoffri på. Dette har vi som forening en meget neutral og nuanceret holdning til, da vi ved, at hvad der virker for en, ikke nødvendigvis virker for en anden.

Der er ikke tal på succesraten for folk, som prøver at stoppe selv. Det er dog en kendsgerning at folk som vælger at gå i behandling, har positiv succesrate for at blive fri for deres misbrug, og derudover kan nedtrapning af rusmidlet ske under sikre og kontrollerede forhold.

Her fortæller Jan Stig Salling om behandling af misbrug, og hvordan man kan få hjælp af kommunen når man ønsker at komme i behandling.

​Kilder

  • Sundhed.dk, besøgt 24/01-2023, Link: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/narkotiske-stoffer/stofmisbrug-og-afhaengighed/
  • Medicin.dk, besøgt 24/01-2023, link: https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318463

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk