Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Om misbrugsportalen

Velkommen ombord blandt Misbrugsportalens dygtige frivillige rådgivere, som støtter og rådgiver kriseramte mennesker, berørt af misbrug, fra hele landet. Vi gør dette hjemmefra i trygge rolige omgivelser, så mennesker fra hele landet har mulighed for at blive rådgivere.

Mentor

Som ny i rådgivningen, vil du som det første blive tilknyttet en mentor, som vil være din støtte og sparring. Din mentor vil være en særlig støtte i de første 4-6 uger, men efterfølgende er du også meget velkommen til at kontakte personen.

Din mentor er en erfaren rådgiver, som allerede har været i Misbrugsportalens rådgivning igennem længere tid. Alle mentorerhar både været i akutrådgivningen, hvor det er enkeltsamtaler der støttes med, samt har haft individuelle samtaleforløb, hvor familier og enkeltindivider støttes hen over 4-8 uger. Du vil få mere at vide om akuttelefonen samtaleformerne senere.

Teamet bag rådgivningen - hvem er hvem?

Vi glæder os til at lære dig at kende. I Misbrugsportalens rådgivning, er vi et team, hvor der er forskellige roller. Vi kan til orientering oplyse at vores rådgivningskoordinator, som styrer store dele af koordineringen af vagtplanen og kommunikationen med jer, hedder Rose Marie Petersen. Rose står også for koordinering af samtalefoløbende. Derudover har vi vores seniorrådgivere, som er en titel man får efter at have været rådgiver et år. Det er også dem som kan blive mentor.

Slutteligt er Silvia Meyer, den udviklingsansvarlige i foreningen og rådgivningen, som I også vil møde både virtuelt, til frivilligmøder, såvel til sammenkomster, sammen med resten af teamet..

​Rådgivningens målgruppe

Vi tilbyder dagligt individuel rådgivning på telefon, både enkeltsamtaler via akuttelefonen og forløb på op til 4 samtaler i vores samtaleforløb. Henvendelserne har misbrug og afhængighed som fællestræk og kan i øvrigt indeholde temaer som psykisk sårbarhed, sorg, svigt, hvor pårørende i gennemsnit fylder 75% af målgruppen. Begge støtteformer henvender sig til familier, unge og voksne mennesker med misbrug og afhængighed inde på livet.

Misbrugsportalens værdier og visioner

I Misbrugsportalen har vi nogle grundværdier, som bygger på:

 • Dialog - som fremmer forståelse, kommunikation og udvikling.
 • Anerkendelse - som baner vej til ny indsigt, viden og løsninger.
 • ​Engagement - som bygger på frivillighed og drivkraften til at hjælpe.
 • ​Faglighed - som bygger på tillid, kompetencer og troværdighed.

I værdierne spejles der også Misbrugsportalens formål og visioner:

 • Skabe større synlighed forståelse, og kendskab omkring afhængighed, misbrug og pårørende.
 • Vejlede og støtte mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed.
 • Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling.
 • ​Skabe et samfund som af-stigmatiserer og anerkender problemet.
 • ​Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte.​

Vores tilgang til mennesker – MI

Vores værdier og visioner udlever vi gennem nogle grundprincipper som tager afsæt i hvordan, man forholder sig til mennesker der søger hjælp. Som rådgiver sidder du i en position hvor du vil opleve at rådsøgere forventer at du hjælper dem. De følgende grundprincipper vil give dig en forståelse af hvordan vi i Misbrugsportalen rådgivning, forventer at du tilgår din rolle som rådgiver og hjælper. 

Som rådgivere stræber vi efter følgende grundprincipper:

 • At udvise empati, nærvær og nysgerrighed i kontakten med rådsøgerne.
 • ​At have respekt for rådsøgers selvbestemmelse over eget liv. ​Vi respekterer rådsøgers ret til at definere sine behov ud fra den aktuelle problemstilling. Vi kender ikke løsningen, men kan støtte og belyse handlemuligheder.
 • ​At vi ikke generaliserer rådsøgere, men er imødekommende og anerkendende. Som rådgivere har vi ikke forudindtagede holdninger til eller antagelser omkring misbrug og afhængighed. Hver samtale og rådsøger er unik og behandles sådan.
 • ​At vi ser ressourcer frem for begrænsninger hos rådsøgerne. Dette handler om at have tro på og tillid til, at alle mennesker har ressourcerne til at skabe deres egen udvikling og forandring

Grundprincipperne hænger tæt sammen med vores metodiske tilgang til rådgivningen – Den Motiverende samtale - som du vil blive bekendt med, i modul 3 af kurset.

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk