Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Om misbrugsportalen

Velkommen ombord blandt Misbrugsportalens dygtige frivillige rådgivere, som støtter og rådgiver kriseramte mennesker, berørt af misbrug, fra hele landet. Vi gør dette hjemmefra i trygge rolige omgivelser, så mennesker fra hele landet har mulighed for at blive rådgivere.

Mentor

Som ny i rådgivningen, vil blive tilknyttet en mentorordning, hvor du vil kunne finde støtte og sparring. Din mentor vil være en særlig støtte i de første gange du har samtaler både på akuttelefonen, samtaleforløbene og i grupperne. Derudover fungerer mentoren som supervision, hvis du oplever nogle svære emner, eller har brug for sparring om samtalerne.

Din mentor er en erfaren rådgiver, som allerede har været i Misbrugsportalens rådgivning igennem længere tid. Alle mentorer har både været i akutrådgivningen, hvor det er enkeltsamtaler der støttes med, samt har haft individuelle samtaleforløb, hvor familier og enkeltindivider støttes hen over 4-8 uger. Du vil få mere at vide om vores forskellige tilbud senere.

Teamet bag rådgivningen - hvem er hvem?

Vi glæder os til at lære dig at kende. I Misbrugsportalens rådgivning, er vi et team, hvor der er forskellige roller.  Vores faglige leder hedder Jan Stig Salling. Ham har du formentlig allerede mødt. Jan er inde over mange ting i organisationen ift. udvikling, men også i for hold til faglighed og frivillighed. 

Vores rådgivningskoordinator, som styrer store dele af koordineringen af vagtplanen og kommunikationen med jer, hedder Rasmus M. Troldahl. Rasmus står også for koordinering af samtalefoløbende, i samarbejde med Jan. Dertil er det også de to som vi stå for vores faglige og sociale aktiviteter, som primært foregår digitalt. Det er Jan og Rasmus du vil komme til at have mest kontakt med.

Astrid Emilie Nørdgaard er vores kommunikationsansvarlige udadtil. Dertil bistår hun også i forskellige projekter, og hjælper til på akuttelefonen. Til sidst står hun også for at koordinere vores gruppetilbud.

Slutteligt er Silvia Meyer vores bestyrelsesformand og den udviklingsansvarlige i foreningen og rådgivningen, som I også vil møde både virtuelt, til frivilligmøder, såvel til sammenkomster, sammen med resten af teamet.

Du er altid velkommen til at kontakte os alle, hvis du har nogle spørgsmål. Vi er for det meste at få fat på, på Work Place.

​Rådgivningens målgruppe

Vi tilbyder dagligt individuel rådgivning på telefon, både enkeltsamtaler via akuttelefonen og forløb på op til 8 samtaler i vores samtaleforløb. Henvendelserne har misbrug og afhængighed som fællestræk og kan i øvrigt indeholde temaer som psykisk sårbarhed, sorg, svigt, hvor pårørende i gennemsnit fylder 75% af målgruppen. Begge støtteformer henvender sig til familier, unge og voksne mennesker med misbrug og afhængighed inde på livet.

Misbrugsportalens værdier og visioner

I Misbrugsportalen har vi nogle grundværdier, som bygger på:

 • Dialog - som fremmer forståelse, kommunikation og udvikling.
 • Anerkendelse - som baner vej til ny indsigt, viden og løsninger.
 • ​Engagement - som bygger på frivillighed og drivkraften til at hjælpe.
 • ​Faglighed - som bygger på tillid, kompetencer og troværdighed.

I værdierne spejles der også Misbrugsportalens formål og visioner:

 • Skabe større synlighed forståelse, og kendskab omkring afhængighed, misbrug og pårørende.
 • Vejlede og støtte mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed.
 • Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling.
 • ​Skabe et samfund som af-stigmatiserer og anerkender problemet.
 • ​Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte.​

Vores tilgang til mennesker – MI

Vores værdier og visioner udlever vi gennem nogle grundprincipper som tager afsæt i hvordan, man forholder sig til mennesker der søger hjælp. Som rådgiver sidder du i en position hvor du vil opleve at rådsøgere forventer at du hjælper dem. De følgende grundprincipper vil give dig en forståelse af hvordan vi i Misbrugsportalen rådgivning, forventer at du tilgår din rolle som rådgiver og hjælper. 

Som rådgivere stræber vi efter følgende grundprincipper:

 • At udvise empati, nærvær og nysgerrighed i kontakten med rådsøgerne.
 • ​At have respekt for rådsøgers selvbestemmelse over eget liv. ​Vi respekterer rådsøgers ret til at definere sine behov ud fra den aktuelle problemstilling. Vi kender ikke løsningen, men kan støtte og belyse handlemuligheder.
 • ​At vi ikke generaliserer rådsøgere, men er imødekommende og anerkendende. Som rådgivere har vi ikke forudindtagede holdninger til eller antagelser om misbrug og afhængighed. Hver samtale og rådsøger er unik og behandles sådan.
 • ​At vi ser ressourcer frem for begrænsninger hos rådsøgerne. Dette handler om at have tro på og tillid til, at alle mennesker har ressourcerne til at skabe deres egen udvikling og forandring

Grundprincipperne hænger tæt sammen med vores metodiske tilgang til rådgivningen – Den Motiverende samtale - som du vil blive bekendt med, i modul 3 af kurset.

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Åbningstider​

Mandag – tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekend og helligdage

lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon: 7090 9080

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk